Beleidsplan Don Bosco Amsterdam 2020 en verder

Onze Missie

DBA is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren van 17 tot 27 jaar. Zij zet zich in voor kwetsbare jongeren in Nederland en daarbuiten. Hierbij gaat het om het organiseren van activiteiten voor dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders in Amsterdam enerzijds en het koppelen van Nederlandse jongeren aan vrijwilligers- en uitwisselingsprojecten in Europa, India, Zuid-Amerika en Afrika. De stichting maakt onderdeel uit van de wereldwijde Don Bosco organisatie.

Don Bosco: de inspirator
Giovanni Bosco (1815-1888), een priester die leefde in Turijn, Noord Italië, was getroffen door de vele jongeren die hij bij zijn bezoeken ontmoette in de gevangenissen en ontdekte zijn roeping: iets doen aan het lot van deze jongeren en vooral voorkomen dat ze in plaatsen als deze belandden. Hij wilde verbetering brengen in de situatie van achtergestelde jongeren. In 1859 richtte hij hiervoor een religieuze congregatie op, de Salesianen, die uitgroeide tot een wereldwijde organisatie met ruim 16.000 leden. Zijn, voor die tijd, vooruitstrevende denk- en handelswijze zijn nog steeds relevant en toepasbaar en worden gevolgd door projecten wereldwijd. Dit zijn straatkinderenprojecten, maar ook (technische) scholen, buurthuizen en jeugd- en jongerencentra.

Pedagogische doelen Don Bosco

Don Bosco ontwikkelde een pedagogisch systeem, dat uitgaat van het principe dat voorkomen van problemen beter is dan achteraf herstellen. Dit systeem is gebaseerd op een viertal kernwaarden, ook wel pedagogische doelen genoemd:

Kernwaarden:

 1. Verbondenheid: zorgen dat jongeren zich verbonden voelen met elkaar en met de samenleving;
 2. Vrijheid: jongeren bijstaan in hun zoektocht naar vrijheid en zelfstandigheid;
 3. Verantwoordelijkheid: jongeren de ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen in concrete situaties;
 4. Zingeving: jongeren ondersteunen bij de ontwikkeling van hun identiteit door middel van open communicatie over de diepere bestaansgronden en de sleutelproblemen van het leven en het samenleven, maar dan wel altijd met respect voor de keuzes van jongeren.

Vandaag de dag is de achtergrond van onze vrijwilligers en werknemers zeer divers en zeker niet bepaald door een religieuze overtuiging. Ook de ervaringen en achtergronden van de jongeren voor wie wij ons inzetten zijn zeer divers.
De participatie van alle jongeren voor en met wie wij samen werken staat bij DBA centraal. Zo worden de vrijwilligers dan ook niet slechts ingezet om de doelstellingen van de organisatie zo efficiënt mogelijk te bereiken; participatie en verantwoordelijkheden voor jongeren zijn integraal onderdeel van deze doelstellingen. In de kern is DBA geen hulpverleningsproject of reisorganisatie, maar een participatieproject voor en door jongeren. Dit heeft gevolgen voor hoe de projecten en activiteiten worden georganiseerd en aangestuurd.

Mission Statement

 • De werkwijze van DBA wordt geïnspireerd door de visie van Don Bosco
 • We werken vanuit oprecht contact, vertrouwen en gelijkwaardigheid.
 • Ons doel is ruimte te bieden aan de ontwikkeling van jongeren tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en hun omgeving.
 • We bieden ruimte voor ontmoeting en dialoog in het Don Bosco Huis.
 • Vanuit bovenstaande worden jongeren gestimuleerd actief te participeren in de maatschappij en te werken aan een stabiele toekomst.

Het Don Bosco Huis

Het kantoor van DBA is gevestigd in het Don Bosco Huis, aan de Apollolaan in Amsterdam. Daar worden twee projecten gehuisvest: SAMEN en Don Bosco Straatvisie. Daarnaast wonen er een aantal Europese vrijwilligers, jongeren die voor kortere of langere tijd vrijwilligerswerk in Amsterdam doen via de organisatie Don Bosco Youthnet.nl.

Gastvrijheid is onlosmakelijk verbonden met het Don Bosco Huis.

Projecten van Don Bosco Amsterdam

 1. Samen: jongeren met ervaring (ex-vrijwilligers) ondersteunen en begeleiden andere Nederlandse jongeren bij de voorbereiding van hun vrijwilligerswerk in projecten gerelateerd aan Don Bosco in Europa en daarbuiten. Ook worden uitwisselingsreizen georganiseerd. De ex-vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het gehele proces van selectie, voorbereiding, uitzending en herintegratie van de nieuwe vrijwilligers. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de ervaringen van de betrokken jongeren leiden tot bewustwording en internationale betrokkenheid. Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij hun omgeving. Ook wordt er een link gelegd tussen het leven van straatjongeren in andere landen en dat van dak-en thuisloze jongeren in Amsterdam. Een aanzienlijk deel van de jongeren blijft als vrijwilliger bij SAMEN betrokken nadat zij op reis zijn geweest.
 2. Don Bosco Straatvisie (DBS) organiseert groepsactiviteiten voor dak-of thuisloze jongeren en jonge moeders afhankelijk van maatschappelijke opvang en professionele hulpverlening in Amsterdam. Daarnaast koppelt DBS deze jongeren/jonge moeders aan maatjes. Dit zijn altijd leeftijdgenoten, betrokken jongeren uit Amsterdam die graag iets positiefs willen delen. Peer- to- peer aanpak is een bewuste keuze. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling beïnvloed worden door peers. In dit geval vormen de vrijwilligers een positief rolmodel. Zij hebben geen hulpverlenende rol en hun relatie wordt gekenmerkt door wederzijds contact en wederzijdse nieuwsgierigheid naar elkaar.

Toekomstvisie

Een intensieve samenwerking tussen de projecten van DBA onderling (SAMEN, en DBS), met optimale inzet van jongeren-vrijwilligers in de organisatie van DBA zelf (bestuur en uitvoering), maar ook door training van, en voor ervaringsdeskundigen uit de kwetsbare doelgroepen van DBS, zowel in Amsterdam (keten van DBS) als op landelijk niveau (Don Bosco Werken Nederland, G4 netwerk, SZN, NJI).

Dat SAMEN en Youthnet zich gezamenlijk kunnen profileren als dé internationale vrijwilligersorganisatie binnen het netwerk van Don Bosco organisaties in Nederland.

Concrete doelen 2021

 • In 2020 wordt onderzocht of er een intensieve samenwerking van SAMEN met Don Bosco Youthnet mogelijk is. De focus zal meer op Europa gaan liggen, in plaats van daarbuiten. Dit zal in 2021 concreet worden vorm gegeven.
 • Positie van DBS als informele aanbieder behouden en versterken in de keten van hulpverlening aan onze doelgroep in Amsterdam (aanbesteding 2021-2026).
 • Het belang van inspraak en inzet van ervaringsdeskundigen op alle niveaus van overleg