Home > Over Stichting Don Bosco Amsterdam

Stichting Don Bosco Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren van 17 tot 27 jaar. Zij zet zich in voor kwetsbare jongeren in Nederland en in ontwikkelingslanden. Hierbij gaat het om het organiseren van activiteiten voor dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders in Amsterdam enerzijds en het koppelen van Nederlandse jongeren aan straatkinderenprojecten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika anderzijds. De stichting maakt onderdeel uit van de wereldwijde Don Bosco organisatie.