Home > Projecten

Projecten van Don Bosco

De Amsterdamse stichting Don Bosco geeft door middel van het project Straatvisie vorm aan de uitgangspunten en waarden van Don Bosco:

Don Bosco Straatvisie

Don Bosco Straatvisie (Straatvisie) is een informele aanbieder in het netwerk van de Maatschappelijke Opvang Jeugd (MOJ) Amsterdam. Een organisatie met een activiteitenaanbod gericht op sociale activering, maatschappelijke participatie, netwerkversterking en inspraak bevordering met en voor kwetsbare jongeren en jonge ouders in Amsterdam, uitgevoerd en vormgegeven door vrijwillige leeftijdsgenoten.

Wij willen dak- of thuisloze jongeren en jonge ouders in Amsterdam samen brengen met leeftijdsgenoten die maatschappelijk betrokken willen zijn. Door het organiseren van momenten van ontmoeting en uitwisseling in een ontspannen situatie, ontstaat er een gelijkwaardige relatie. Dit biedt ruimte en mogelijkheden waarbinnen jonge Amsterdammers iets voor elkaar kunnen betekenen en de vrijheid ervaren om hun eigen vermogens en talenten te ontdekken.