Home > Projecten > Don Bosco Straatvisie

Project SAMENDon Bosco Straatvisie

Deze peer- to- peer aanpak is een bewuste keuze. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling beïnvloed worden door peers. In dit geval vormen de vrijwilligers een positief rolmodel. Zij hebben geen hulpverlenende rol en hun relatie wordt gekenmerkt door wederzijds contact en wederzijds leren van elkaar. Het doel is hun sociale netwerk te activeren en of uit te breiden. Daarnaast faciliteert Don Bosco Straatvisie een platform van dak- en thuisloze jongeren dat als spreekbuis fungeert richting beleidsmakers en andere professionals die met deze doelgroep werken. Deze jongeren worden begeleid door een ervaringsdeskundige en gaan in gesprek met andere jongeren over wat hen bezig houdt. Bijvoorbeeld over de opvangvoorzieningen en wat zij veranderd zouden willen zien. Daar gaan zij dan weer over in gesprek met politici en anderen. Op deze manier zijn het de jongeren zelf die invloed uitoefenen op zaken die voor hen relevant zijn.