Home > Projecten

Projecten van Don Bosco

De Amsterdamse stichting Don Bosco geeft door middel van drie projecten vorm aan de uitgangspunten en waarden van Don Bosco:

Project SAMENSAMEN

Jongeren met ervaring (ex-vrijwilligers) ondersteunen en begeleiden andere Nederlandse jongeren bij de voorbereiding van hun vrijwilligerswerk in straatkinderenprojecten van Don Bosco in ontwikkelingslanden.

Lees verder…

 

Project Don Bosco JonathanDon Bosco Jonathan

Don Bosco Jonathan organiseert groepsactiviteiten voor jonge moeders en dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. Daarnaast koppelt zij individuele jongeren aan maatjes.

Lees verder…

 

StraatvisieStraatvisie

Platform van dak- en thuisloze jongeren dat als spreekbuis fungeert richting beleidsmakers en andere professionals die met deze doelgroep werkenJongeren & straatkinderen in ontwikkelingslanden

Lees verder…