Home > Projecten > Don Bosco Jonathan

Project SAMENDon Bosco Jonathan

Don Bosco Jonathan organiseert groepsactiviteiten voor jonge moeders en dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. Daarnaast koppelt zij individuele jongeren aan maatjes. Dit zijn jongeren uit dezelfde leeftijdsgroep, vaak HBO studenten, die wekelijks activiteiten ondernemen met de jongere in kwestie.
 
Deze peer- to- peer aanpak is een bewuste keuze. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling beïnvloed worden door peers. In dit geval vormen de vrijwilligers een positief rolmodel. Zij hebben geen hulpverlenende rol en hun relatie wordt gekenmerkt door wederzijds contact en wederzijds leren van elkaar. Het doel is hun sociale netwerk te activeren en of uit te breiden.

Ga naar de website