Home > Doelstelling

Doelstelling Don Bosco Amsterdam

Don Bosco Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren van 17 tot 27 jaar.  Hierbij gaat het om het organiseren van activiteiten voor dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders in Amsterdam enerzijds en het organiseren van activiteiten in Nederland om verschillende jongeren met elkaar te verbinden anderzijds. Daarnaast kunnen jongeren voor korte of langere tijd vrijwilligerswerk doen op één van de projecten binnen Europa.