Home > Projecten > Straatvisie

Project SAMENStraatvisie

Straatvisie is een platform van dak- en thuisloze jongeren dat als spreekbuis fungeert richting beleidsmakers en andere professionals die met deze doelgroep werken. Deze jongeren worden begeleid door een ervaringsdeskundige en gaan in gesprek met andere jongeren over wat hen bezig houdt. Bijvoorbeeld over de opvangvoorzieningen en wat zij veranderd zouden willen zien. Daar gaan zij dan weer over in gesprek met politici en anderen. Op deze manier zijn het de jongeren zelf die invloed uitoefenen op zaken die voor hen relevant zijn.